Straż Honorowa PDF Drukuj

Kult NSPJ rozpoczął się przed dwustu laty w związku z objawieniami Pana Jezusa Św. Małgorzacie Marii Alacoque. Inicjatorką założenia Arcybractwa Straży Honorowej stała się również Wizytka, Siostra Maria od Najświętszego Serca Jezusa w Bourg. Godzina straży obrana przez członków na każdy dzień spędzona w duchu u stóp tabernakulum, pośród zajęć zwyczajnych, pozwala nieustannie obcować z Bogiem. Opatrzność Boża zachowała na czasy nasze, (pełne oziębłości i rozproszenia), tę świętą praktykę. Żyjącej w latach 1841-1884 Wizytce Marii Marcie Chambon, Jezus ukazał w objawieniach swoje Najświętsze Rany oraz wartość naszego cierpienia i nabożeństwa do Najświętszych Ran Chrystusa. W Polsce Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ istnieje w wielu parafiach. W naszej parafii św. Jerzego Arcybractwo istnieje od 1961 roku i liczy 27 członkiń. W pierwszy piątek miesiąca przed Mszą Św. prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu oraz zamawiamy Msze św. i ogarniamy modlitwami intencje Kościoła.