Ważniejsze daty PDF Drukuj

1357 - prawa lokacyjne Kętrzyna

1359 - budowa katolickiego kościoła św. Jerzego

1470-1475 - rozbudowa świątyni z jednonawowej do trójnawowej krytej stropem

po 1500 - dobudowa prezbiterium i zakrystii z emporą

1515 - kryształowe sklepienie - dzieło mistrza Matza z Gdańska

1525-1946 - świątynia służy protestantom

1594 - renesansowa ambona

31.05.1946 - świątynia wraca w użytkowanie katolików

1.06.1954 - erygowanie parafii św. Jerzego, od początku kult Matki Bożej Miłosierdzia

1966 - poświęcenie kaplicy na wzór kaplicy w Ostrej Bramie

1973 - wstawienie 16 witraży wykonanych przez Marię Powalisz-Bardońską z Poznania

1982 - założenie biblioteki parafialnej

7.06.1992 - ustanowienie przez Metropolitę Warmińskiego Abpa Edmunda Piszcza Archidiecezjalnego Sanktuarium Matki Miłosierdzia i Kętrzyńskiej Kapituły Kolegiackiej

od 1993 - Piesze Pielgrzymki Warmińskie do Wilna i Częstochowy

1992-1995 - odnowienie świątyni

1994 - odkrycie gotyckiego portalu i krzyżackiego karceru

1995 - powstanie muzeum w emporze nad zakrystią

15.06.1998 - wykonanie iluminacji kościoła

22.07.1999 - podniesienie przez Stolicę Apostolską Kolegiaty św. Jerzego do godności Bazyliki Mniejszej

11.11.1999 - poświęcenie i otwarcie lapidarium